Välkommen att utforska vad som händer i 

Allianskyrkan i Älta

Gudstjänster

följande söndagar kl 11:00

11/12 tredje advent

Herren vår frälsare


Predikan Göran Andersson

Musiken leds av Ulrika Tasev och Sarah Erskine. Nattvard

1/1 Nyårsandakt

I Jesu namn


Appell med Jens Helmersson


15/1 Gudstjänst

Livets källa


Predikan Jens Helmersson

Varje gudstjänst är det är Söndagskola för barnen. Efter gudstjänsterna finns det fika för alla. 

Vill du veta mer om hur gudstjänsterna är? klicka här.

På gång

10

dec

Julkonsert Välkommen till julkonsert i Allianskyrkan i Älta. Alla kan sjunga-kören som övat under hösten bjuder på en blandning av lite nyare och mer traditionella julsånger, kören leds av Sarah Erskine och Anders Wihk finns vid Pianot. Bandet Ukraine gästar och bjuder på stråkmusik. En annan gäst, Kalle Peltola från Vårbygård, delar ett par sånger med oss. 


Inget inträde men det kommer göras en insamling för Svenska Alliansmissionens viktiga arbete i Ukraina. 

10 Decembert kl 16:00