Zoom-möten

Zoom-möten

Efter Gudstjänsterna på YouTube som är kl 11:00 aktuella söndagar inbjuds vi att vara med på kyrkkaffe på Zoom för att få mötas och för att tillsammans reflektera över predikan mm. Välkomna! Nästa Zoomfika: söndagen 17/1 kl 11:30. Fikalänk    Mötes-id: 882 9569 3272    Lösenord: 680521

Torsdagar är det bön kl 18:30 på Zoom, nästa bön tors 14/1. Länk till Bönen  Mötes-id: 764 6842 8094  Lösenord: Ugp5Ea