Vill du vara med och sjunga?

Vill du vara med och sjunga?

Du är så välkommen🌷
men tyvärr behöver vi göra en paus i ”Minns Du sången”-gruppens verksamhet. Information kommer när vi är igång igen med sångerna.

Repertoar: sånger vi minns som Taube, Gärdestad, kristna sånger, dansmusik m.m.

Har du frågor eller vill du boka sånggruppen, ring Liza Jansson, 070 4596321