Ungdomsalpha

Ungdomsalpha

Välkommen till Ungdomsalpha

För dig som vill konfirmera dig eller utforska vad du tror på. Vi fikar/äter, kollar på film och samtalar utifrån filmens tema i ett tillåtande miljö. Det handlar  bland annat om Bibeln, bön, Jesus.

Du är inbjudan till samtal om vad som är viktigt på riktigt.

Fredagar 19.00-21.00 med start 24 september 2021

Öppna träffar, kom och testa, 24 september och 6 oktober därefter varje fredag i nio veckor.

Plats: Allianskyrkan i Älta

Anmälan till Judith: judith@allianskyrkanialta.se  

tel/whatsapp: 0790265598