Sångstund för barn med funktionsnedsättning

Sångstund för barn med funktionsnedsättning
Under våren gjorde vi ett pilotprojekt med denna sångstund som vi bestämt oss för att fortsätta med under hösten 2019. datum för dessa är 14/9, 5/10, 9/11 och 21/12.
Sångstunden: Vi sjunger barnsånger och glada popsånger tillsammans.
Plats: Allianskyrkan i Älta, Almvägen 4
Ålder ca 3-10 år
Gratis
Medföljande vuxen krävs.
Ingen föranmälan krävs.
För mer info:
Marie Blom 070 773 7731