Vill du konfirmera dig?

Vill du konfirmera dig?

Till hösten blir det konfirmation i Allianskyrkan i Älta.

Till hösten träffas vi varannan vecka på Torsdagar, start 29/9 kl 16:30 och avslutningen blir i maj. Vi kommer prata om tro, rätten att tro och att inte tro. Dop, nattvard, gudstjänster och andra kyrkofrågor kommer vi också reda ut. Samtal, praktiska utmaningar, utflykter och såklart LÄGER samt konfa-avslutning på högtidsgudstjänst i Allianskyrkan. 

För ungdomar i årskurs 7-9. 

Anmälan till kona EXPLORE görs till kontakt@allianskyrkanialta.se    Skriv KONFA i ämnesrutan.