Gudstjänster

Gudstjänster

Allianskyrkan i Älta ses till gudstjänst varannan söndag kl 11:00 jämna veckor. När församlingen möts är det för att uppmuntra varandra i tro på Jesus Kristus och alla är välkomna att vara med. Det finns ingen regel eller krav på att man måste vara medlem i församlingen eller bekännande kristen för att delta på Allianskyrkans gudstjänster. En gudstjänst innehåller sång och musik, predikan/undervisning, god gemenskap och ibland nattvard. Varmt välkomna!

Församlingen har förhållningar gällande covid19 och påminner därför om att i kommande möten hålla avstånd till varandra. Känner du dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber, även om du bara känner dig lite sjuk, ber vi dig komma tillbaks en annan gång. Var noga med hygien, tvätta och/eller sprita dina händer. Alla som deltar gör det under eget ansvar. Tack för förståelse!