Gudstjänster

Gudstjänster

Allianskyrkan i Älta ses för gudstjänst varannan söndag kl 11:00, jämna veckor. När församlingen möts är det för att uppmuntra varandra i tro på Jesus Kristus och alla är välkomna att vara med. Det finns ingen regel eller krav på att man måste vara medlem i församlingen eller bekännande kristen för att delta på Allianskyrkans Gudstjänster. En Gudstjänst innehåller sång och musik, Predikan/undervisning, god gemenskap och ibland Nattvard. Varmt välkomna!