Gudstjänster

Gudstjänster

Allianskyrkan i Älta ses för gudstjänst varannan söndag, och där emellan för andakt med nattvard, ca 1 söndag i månaden. En gudstjänst är tillfället då församlingen träffas och uppmuntrar varandra i tron på Jesus Kristus. Gudstjänsten innehåller oftast sång och undervisning, där flera deltar. Välkommen hit!