Gudstjänst 23/8 “Tro och liv”

Gudstjänst 23/8 “Tro och liv”

Välkomna den 23/8, då samlas vi till gudstjänst i Allianskyrkan i Älta. Höstterminens första gudstjänst och Judith Korsgren predikar för oss.  Denna söndag handlar gudstjänsten om tro och liv.

Vi vet inte ännu om vi kan vara inne i kyrksalen eller om vi behöver vara utomhus pga C19 och får lov att återkomma med den informationen när det närmar sig.

Församlingen har förhållningar gällande covid19 och påminner därför om att i kommande möten hålla avstånd till varandra. Känner du dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber, även om du bara känner dig lite sjuk, ber vi dig komma tillbaks en annan gång. Var noga med hygien, tvätta och/eller sprita dina händer. Blir vi fler än 49 deltagare kommer det pålysas och på bästa sätt åtgärdas. Tack för din förståelse!