Gudstjänst 1/11 “Helgonen”

Gudstjänst 1/11 “Helgonen”

Välkomna den 1/11 kl 11:00, då samlas vi till gudstjänst i Allianskyrkan i Älta. Jens Helmersson predikar och denna söndag är rubriken “Helgonen”, heliga kvinnor och män som bär den kristna tron men som inte finns bland oss längre. Charlotte Whik leder mötet och Linda Krig leder musiken. Vi firar nattvard och det är söndagskola för barnen. Det blir ingen fikaservering efter Gudstjänsten men självklart går det bra att stanna kvar och samtala efteråt och alla som vill får gärna ta med egen fikakorg.

Församlingen har förhållningar gällande covid19 och påminner därför om att i kommande möten hålla avstånd till varandra. Känner du dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber, även om du bara känner dig lite sjuk, ber vi dig komma tillbaks en annan gång. Var noga med hygien, tvätta och/eller sprita dina händer. Alla som deltar gör det under eget ansvar. Tack för förståelse!

Varmt välkomna!