Bilda

Bilda

Allianskyrkan i Älta gör vissa delar av aktivitetsverksamheten tillsammans med studieförbundet bilda. Information om Bilda finns här.