Om oss

Allianskyrkan i Älta är en liten församling som grundades 1994. Det bästa sättet att lära känna församlingen är att besöka oss och att engagera sig i verksamheten. Att engagera sig innebär att dela tron på Jesus eller bara vara nyfiken på vad kristen tro handlar om. Här finns det plats för dig att vara med. Här nedan går att läsa om församlingens historia och tro, på hemsidan finns information om allt som händer i verksamheten.

Församlingens Historia

Antika, Ment, Sumerian, Babylon

Allianskyrkan i Älta tillhör Svenska Alliansmissionen, ett samfund som grundades i Jönköping i mitten av 1800-talet. Rötterna finns i missionsföreningar inom Svenska kyrkan, som sedan ombildades till ett eget frikyrkligt samfund. Alliansmissionen har församlingar i hela världen, och arbetar med bistånd i ett 20-tal länder. I Sverige finns 13 500 medlemmar fördelat på 162 församlingar,  hel – eller delanslutna till Svenska Alliansmissionen. Se mer på www.alliansmissionen.se

Allianskyrkan i Älta har funnits sedan 1994 då tre familjer flyttade hit för att forma en kristen gemenskap. Gemenskapen växte och en kyrklokal byggdes och invigdes på Almvägen 4, år 2000. Idag har församlingen ca 80 medlemmar i alla åldrar.

Församlingens Tro

Nattvarden, Jesus, Leonardo Da Vinci

Vi undervisar om och försöker leva våra liv efter en tro som ger alla människor tillgång till Jesus Kristus. Vi vill leva liv som liknar det liv Jesus levde i kraft av hjälparen, den helige ande, som är en personlig vägledare i livet. Vi tror och behöver, att församlingen är en gemenskap som ger nya chanser i livet, oavsett omständigheter och erfarenheter. Vi behöver då ständigt vara fyllda av tro till Guds nåd, och påminna varandra om den, så att glädjen över detta, kan forma våra liv.

Bekännelse

Kors, Solnedgång, Ödmjukhet, Devotion

Vi tror och bekänner att Jesus Kristus är Guds son och vår Herre. Han är vägen, sanningen och livet. Vi tror att Jesus Kristus är den enda vägen till Gud. Vi tror att varje enskild människas liv, har sitt ursprung, sitt mål och sin mening i Gud.

Vi tror att Gud är alltigenom god – i sin kärlek, helighet, allmakt och rättfärdighet. Han är full av nåd och sanning. Ingen annanstans blir Guds kärlek mer konkret och uppenbarad än i Jesu liv, död och uppståndelse.

Vi tror att Gud, Fadern, Sonen och den helige Ande, är en Gud uppenbarad i tre personer. Denna treenighet avspeglar sig i Kristi världsvida kyrka.

Vi tror att Bibeln är Guds ord. Vi bekänner Bibeln som sann i allt den berättar och lär, och söker därför ständigt att förankra våra liv och vår teologi i Bibeln. Vi vill utforska och följa Guds ord genom den Helige Andes ledning i de troendes gemenskap, församlingen.