Hyra våra lokaler?

Vill du hyra lokal i vår kyrka?
Kontakta Margareta Hjelmstad, home@nordel.se