Kontakt

Allianskyrkan i Älta

Almvägen 4

138 30 Älta

08-773 45 14

Org.nr 814000-0046

E-post: kontakt”at”allianskyrkanialta.se

Pastor: Jens Helmersson, jens”at”allianskyrkanialta.se, 070-376 4557

Pastor: Mikael Nilsson, mikael”at”allianskyrkanialta.se, 070-250 5929

Ungdomsledare: Sanja Wihk, sanja”at”wihk.com, 073-980 8416