Kontakt

Allianskyrkan i Älta

Almvägen 4

138 30 Älta

08-773 45 14

Org.nr 814000-0046

E-post: kontakt”at”allianskyrkanialta.se

Pastor: Jens Helmersson, jens”at”allianskyrkanialta.se, 070-376 4557

Pastor: Judith Korsgren, judith”at”allianskyrkanialta.se, 079-026 5598