Kontakt

Allianskyrkan i Älta

Almvägen 4

138 30 Älta

08-773 45 14

kontakt@allianskyrkanialta.se

Org.nr 814000-0046

Pastor: för närvarande vakant

kontakt- skriv till kontakt-adessen ovan .

vid akuta ärenden ring 070 4596321 (Liza Jansson)