Gudstjänst 27/8 kl 11

Första gudstjänst efter sommaruppehåll!