Gudstjänst 24/9

Välkommen på gudstjänst kl 11.

Predikan, musik, söndagsskola och servering!