Gudstjänst 10/9 kl 11

Välkommen på gudstjänst med integrations tema. Predikan, söndagsskola och servering!

Medverkar gör också Mustafa Panshiri, som till vardags föreläser om integration och arbetar som polis. Se samling kl 14. På gudstjänsten berättar han kort om sina erfarenheter.

Välkommen.