Café Kapernaum

Café Kapernaum

Julfest med middag och program för de med funktionsnedsättning.