Café Kapernaum

Café Kapernaum

Fest med middag och program för de med funktionsnedsättning. Musik  med Pursey Samson.